För att anmäla dig hos oss måste du ha fyllt 18 år eller ha målsmans medgivande.

Risk 1

Utbildningen handlar om alkohol, droger och riskfyllt beteende i trafiken.

Pris: 800 kr

Kursavgiften är per deltagare och betalas via bankgiro 278-2506, kort eller kontant senast 1 vecka innan kursstart. Anmälan är bindande, utebliven betalning innebär ej att ni avbokas automatiskt.

Av- och ombokning ska göras minst 3 dagar före kurs för att få full återbetalning, avbokning kan göras via telefon, mail eller receptionen. Utebliven betalning innebär ej att ni avbokas automatiskt. Det är viktigt att komma i tid eftersom man måste närvara vid hela kurstiden. Vid sen avbokning eller om man uteblir/sen ankomst debiteras man med 600 kr/deltagare.

Utbildningstillfället är 3,5 timmar i  enighet med Transportstyrelsens föreskrifter (Vid sen ankomst blir man ej godkänd)!

Vi förbehåller oss rätten att avboka/omboka ett kurstillfälle om det är för få deltagare inbokade.

Medtag giltig identifikationshandling

Undervisningen sker på svenska så du måste behärska det i tal och skrift. Tolkning ej tillåten.

Teaching is in Swedish so you must master it in speech and Writing. Interpretation is not allowed.

Risk 2

Om hur din körstil påverkar riskfyllda situationer

Riskutbildning del 2, även kallad halkan, ger dig kunskap om hur halt underlag påverkar din körning och hur du som förare ska tackla riskfyllda situationer.

För att kunna tillgodogöra dig och genomföra denna riskutbildning krävs det att du har goda kunskaper i manövrering av bilen. Utbildningen genomförs med Skid-car, Skid-Car är en halksimulator som monteras på en vanlig standardbil.

Utbildningen genomförs i grupper om fyra elever så om du vill köra tillsammans med en eller flera kompisar så går det bra att boka samtidigt.

Priser och bokning

Utbildningen tar ca 3 timmar och kostar 1995 SEK, anmälan i receptionen på Klostergatan 13 vån 4 innan avfärd med buss till Tierps Arena.

Kursavgiften är per deltagare inkl. resa och betalas via bankgiro 278-2506, kort eller kontant senast 1 vecka innan kursstart.Anmälan är bindande, utebliven betalning innebär ej att ni avbokas automatiskt.

Av- och ombokning ska göras minst 3 dagar före kurs för att få full återbetalning, avbokning kan göras via telefon, mail eller receptionen. Vid senare avbokning debiteras hela kursavgiften.

Viktig information

Vid utbildningstillfället är det viktigt att du kommer ihåg att ta med giltig svensk legitimation.

Utbildningen sker på svenska och har du språksvårigheter ansvarar du själv för medtagande av tolk, nämn då också detta vid bokning av utbildning.

The education is in Swedish and if you have language difficulties, you are responsible for the inclusion of an interpreter, also mention this when booking your education.

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

CH Anderssons Trafikskola AB, Klostergatan 13 vån 4, 753 21 Uppsala (nedan kallad företaget) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för företagets verksamhet.

Företaget bedriver Trafikskoleverksamhet i enlighet med Transportstyrelsen och Trafikverkets vision och värdegrund.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Företaget behandlar personuppgifter för att administrera löpande information till Transportstyrelsen och kommunicera med kunderna (kallelser till körlektioner, rapportering Transportstyrelsen och utbildningar, information till målsmän m.m.) samt hantera kundrelaterade ekonomiska transaktioner.

Företaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av inskrivning kunder
 • Företagsadministration
 • Hantering av utbildningskort på kunder
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av företaget
 • Kontakt med kund
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Företaget har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom företagets verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i företaget Avtal
Företagsadministration Avtal
Deltagande i företagets utbildningar Avtal
Licenshantering Avtal
Sammanställning av statistik och uppföljning Transportstyrelsen och Trafikverket, rättsligförpliktelse
Utbildningar arrangerade av företaget Körkortsutbildning, annars samtycke
Kontakt med företaget Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Tillträdesförbud Rättsligförpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättsligförpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning 5 årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i företaget har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende företagets behandling av dina personuppgifter. Företaget ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i receptionen.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta företaget för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende företagets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur företaget arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om företagets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du företaget.