Teori – Datatester

Datatesterna är en utvärdering av dina kunskaper på de olika avsnitten i kursmaterialet.
När du gjort fas A, B, C och F och blivit godkänd 2 gånger samt gjort ett godkänt slutprov bokar vi kunskapsprovet på Vägverket. Var uppmärksam så du inte gör provet för tidigt. Det bör ligga i fas med med din praktiska körutbildning.

Datatesterna är personliga gäller till den dag du klarat behörigheten.

När du jobbar hemifrån med datatesterna har du tillgång till fas A, B, C, F samt sluttester.
På trafikskolan har du dessutom tillgång till dina osedda och svåra frågor inom de olika ämnesområdena samt repetitionsfrågor.

Har du funderingar kring frågorna hjälper vi till i mån av tid.


Indelning

FAS A                                   Människan, miljö , vägmärken
FAS B                                   Stadstrafik, vägmärken
FAS C                                   Landsväg, olyckor, ljushantering, motorväg/motortrafikled
FAS F                                   Fordonen, last
Repetition                          Blandade frågor inom alla ämnen
Slutprov                              Blandade frågor liknande Vägverkets prov
Dina osedda frågor          Frågor du ej har sett
Dina svåra frågor              Frågor som du haft många fel på under tidigare faser
Dina svåra ämnen            Ämnen du haft mycket fel inom
FAS A-F                               Här ska du ha 2 prov med 85% rätt för att bli godkänd
Repetition                          Här ska du ha 3 prov med 85% rätt för att bli godkänd
Slutprov                             Här ska du ha 1 prov med 85% rätt för att bli godkänd
Resterande faser             Arbetas bara igenom

BOKA UTBILDNING