Dags för körkort!

Vi har all den utbildning du behöver för att ta ditt körkort. Utbildningens gång är individuell, så vi anpassar den efter dig och dina önskemål. Vi erbjuder hel utbildning eller enstaka lektioner.

  • Vill du övningsköra privat i kombination med trafikskolan?
  • Hur många lektioner vill du köra? Enstaka, 5 eller 10-paket?
  • Vill du köra hela utbildningen på trafikskolan?
  • Vill du köra upp privat eller genom trafikskolan?

Börja med att ansöka om körkortstillstånd på www.trafikverket.se, ”körkortstillstånd”. Du måste också bifoga ett synintyg.

Riskettan är obligatorisk att delta i, vilket är en 3,5 timmars lång kurs där man diskuterar riskabelt beteende, som att köra under inflytande. Risktvåan är också obligatorisk, det här är när du kör på en slät yta, även 3,5 timmar. Nästa steg är teoriprov, och sedan körprovet.

Vi erbjuder körlektioner med både manuell och automatväxlade bilar.

All form av inspelning, video eller ljud är förbjuden under lektioner.

Getting a license in Sweden

First thing to do is get a permit to drive, at www.trafikverket.se, ”körkortstillstånd”. You also need to submit an eyesight test when you apply.

Riskettan is mandatory to take part in, a 3.5 hour long course when you discuss risky behaviors, like driving under influence. Risktvåan is also manadatory, this is when you drive on a slippery surface, also 3.5 hours. Next step is the theory test, and then the driving test.

We offer driving lessons in English and private theory lessons, if needed.

All forms of recording, video or audio is prohibited during lessons.

”Uppkörningen” – Hur gå till väga?

Om trafikskolan bokar prov till dig:

Riskutbildningarna 1 & 2 skall vara godkända och giltiga när teori/körprov ska utföras.
Du ska också utföra en omkörningslektion á 80 min á 1 070 kr ca 3 veckor innan bokat körprov.
Du ska göra en utbildningskontroll (UBK) á 80 min á 1 070 kr ca 3 veckor innan körprovet även kallad ”lilla uppkörningen”. Dessa två lektioner/moment bokas i samband med att man bokar in dina prov.

För att få genomföra utbildningskontrollen ska man vara helt klar med alla moment i utbildningskortet (se specifikation nedan) inkl. säkerhetskontroll och minst 3 godkända sluttest i dina teorikunskaper ska kunna redovisas hos trafikskolan senast 14 dagar innan bokad utbildningskontroll.

Mellan UBK och provet vid Trafikverket krävs det att du kör ett antal lektioner för att repetera om det varit anmärkning vid utbildningskontrollen och för att upprätthålla kunskapsnivån. Här bestämmer den som håller utbildningskontrollen hur mycket du behöver repetera, se därför till att minst 3 körlektioner är bokade i tid mellan UBK och uppkörningen.

Om du inte har tillgång till våra datatester för att kunna genomföra sluttest hemifrån så måste detta göras hos oss på trafikskolan kostnadsfritt.

Körprovet gör du med trafikskolans bil som du är van vid att köra och kostnaden är 1 600 kr utöver Trafikverkets avgifter, i denna kostnad ingår en uppvärmningslektion på 40 min, hyra av bilen och trafikläraren.

Ev. omprov
Om du inte klarar körprovet behöver du repetera minst tre lektioner innan omprov om vi på trafikskolan ska boka provet. Du kan som alternativ boka om provet själv som privatist då utförs körprovet i Trafikverkets bil. Går ej att hyra trafikskolans bil vid privat prov.

CH Anderssons Trafikskola AB har en undervisningsplan som är godkänd av Transportstyrelsen, den är uppbyggd utifrån Transportstyrelsens kursplan som vi är skyldiga att följa.
Alla moment ska vara godkända innan eleven gör sitt förarprov via trafikskolan, om någon av dessa punkter inte är uppfyllda i tid kommer avbokning av proven på Trafikverket att ske. Dessa krav gäller ej vid privata förarprov.
Därför är det av yttersta vikt att både du som elev och din handledare är medvetna om vilka krav vi som utbildare har vid uppkörning via trafikskolan.
Vi är en godkänd STR trafikskola och som inskriven elev hos oss får man tillgång till STR´s elevcentral, där eleven kan följa sin utbildning.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1998978-om-trafikskolor_sfs-1998-978

§ 7 Undervisningen skall bedrivas enligt kursplaner som Transportstyrelsen fastställer. Undervisning får meddelas i en eller flera delar av kursplanen för elever som slutför sin utbildning utanför trafikskolan. För varje elev skall utbildningskort föras.
Förordning (2008:1145).

Undervisningsplanen (se nedan) är en översikt av utbildningsplanen, i utbildningsplanen är varje delmoment specificerade.

Undervisningsplanen med de 15 momenten med respektive delmoment.

1 Körställning
1 a stol och bälte, 1 b reglage och instrument

2 Inledande manövrering
2 a start och stannande, 2 b krypkörning och styrning

3 Växling
3 a uppväxling, 3 b bromsning, 3 c nedväxling

4 Lutning
4 a motlut, 4 b medlut

5 Manövrering
5 a backning
5 b vändning
5 c parkering

6 Funktion och kontroll
6 a bilen
6 b last och passagerare
6 c släp
6 d säkerhetskontroll

7 Samordning och bromsning
7 a avsökning och riskbedömning, 7 b samordning och motorik
7 c acceleration, 7d hård bromsning

8 Mindre samhälle
8 a avsökning och riskbedömning, 8 b hastighetsanpassning, 8 c placering
8 d väjningsregler

9 Mindre landsväg
9 a avsökning och riskbedömning, 9 b hastighetsanpassning, 9 c placering
9 d väjningsregler
9 e järnvägskorsning

10 Stad
10 a avsökning och riskbedömning, 10 b hastighetsanpassning, 10 c placering
10 d väjningsregler
10 e trafiksignal
10 f enkelriktad gata
10 g cirkulationsplats
10 h vändning och parkering

11 Landsväg
11 a avsökning och riskbedömning, 11 b hastighetsanpassning, 11 c placering
11 d påfart och avfart
11 e omkörning, 11 f vändning och parkering

12 Högfartsväg
12 a avsökning och riskbedömning, 12 b hastighetsanpassning, 12 c motorväg, 12 d motortrafikled, 12 e mitträckesväg

13 Mörker
13 a avsökning och riskbedömning, 13 b hastighetsanpassning, 13 c mörkerdemonstration
13 d möte, 13 e omkörning, 13 f parkering
13 g nedsatt sikt

14 Halt väglag
14 a olika typer av halka, 14 b utrustning och hjälpsystem

15 Utbildningskontroll
15 a tillämpad stadskörning, 15 b tillämpad landsvägskörning, 15 c utbildningskontroll

Riskutbildning 1
R1 a riskfyllda beteenden, R1 b trötthet, R1 c alkohol och andra droger

Riskutbildning 2
R2 a körning under särskilda förhållanden, R2 b hastighet och olycksrisk, R2 c säkerhet

Boka prov som privatist:

Som privatist gör du de obligatoriska Riskutbildningarna 1 och 2, kunskapsprovet och körprovet bokar du själv på www.trafikverket.se med den kod som finns på körkortstillståndet eller med ditt bank-id.
Vid körprovet använder du Trafikverkets bil mot avgift, det går inte att hyra trafikskolans bil.

En bra länk: http://www.trafikverket.se/korkort/korkortsprov/personbil-och-latt-lastbil/korprov-b/

Aktuella utbildningstillfällen