Körkortsklasser för MC

Klass A1
Lätt MC: Åldersgräns för körkortet och körkortsprovet, minst: 16 år (övningskörning från 15 år och 9 månader).

Tekniska krav på motorcykeln

Motorcykeln ska kunna köras med en hastighet av minst 90 km/tim, den ska ha en nettoeffekt av högst 11 kW, och om motorcykeln drivs av:

 • en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 120 cm3 och högst 125 cm3 samt ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt av högst 0,1 kW/kg.
 • en elektrisk motor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,08 kW/kg och högst 0,1 kW/kg.

* Se nedan

Klass A2
Åldersgräns för körkortet och körkortsprovet, minst: 18 år (endast körprov för den som har haft A1) (övningskörning från 17 år och 6 månader).

Tekniska krav på motorcykeln

Motorcykeln ska kunna köras med en hastighet av minst 100 km/tim, den ska ha en nettoeffekt av minst 20 kW, och högst 35 kW, och om motorcykeln drivs av:

 • en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 395 cm3 samt ett förhållande mellan      nettoeffekt och tjänstevikt av högst 0,2 kW/kg
 • en elektrisk motor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,15 kW/kg och högst 0,2 kW/kg.Om provfordonets originalutförande har ändrats, får fordonet inte ha sitt ursprung i ett fordon med en nettoeffekt högre än 70 kW.

* Se nedan

Klass A
Åldersgränsen för A är 24 år har du redan tagit ett körkort för A1 eller A2 behöver du bara göra ett körprov och om du haft behörigheten A2 i minst två år kan du ta körkort behörighet A från 20 års ålder. (övningskörning behörighet A 23 år eller 19 år och 6 månader, under förutsättning att körkortsinnehavaren har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader eller 17 år och 6 månader i trafikskola under förutsättning att den som har uppsikt över övningskörningen följer med på motorcykeln eller i en sidvagn)

Tekniska krav på motorcykeln

Motorcykeln ska kunna köras med en hastighet av minst 100 km/tim, den ska ha en nettoeffekt av minst 50 kW och en tjänstevikt som överstiger 175 kg, och om motorcykeln drivs av:

 • en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 595 cm3
 • en elektrisk motor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,25 kW/kg.

* Motorcykeln ska vara utrustad med manuell växellåda och kopplingshandtag som måste användas när man startar eller stannar och växlar, om provet inte avser körkort med villkor om begränsning till automatväxlad motorcykel (villkorskod 78).

VÄGEN TILL MC-KÖRKORT

Ansök om körkortstillstånd (giltigt i 5 år) hos www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/ta-korkort/

B-körkort är inte godkänt som körkortstillstånd.

Motorcykel

Den obligatoriska utbildningen för motorcykel omfattar två delar.

Riskutbildning del 1 Teoretisk

Riskutbildning del 2 Praktisk

Du måste ha genomfört både riskutbildning del 1 och del 2 (de kan göras i vilken ordning som helst) innan teori- och körprov.

Riskutbildning för personbil gäller inte för motorcykel.

Risk 1 MC

Riskutbildning del 1 innehåller ingen körning utan är helt och hållet en teoretisk utbildning.

Riskutbildning del 1 är cirka 3,5 timmar lång och omfattar:

 • Alkohol och andra droger
 • Trötthet
 • Riskfyllda beteenden

Glöm inte att ta med dig legitimation.

Risk 2 MC

Riskutbildning del 2 består bland annat av verklighetsförankrade praktiska övningar som belyser riskerna med motorcykelkörning.

Riskutbildning del 2 är cirka fem timmar lång och omfattar:

 • Hastighet
 • Säkerhet
 • Körning under särskilda förhållanden

När du bokar din Riskutbildning del 2 (Praktik) så ingår även lån av motorcykel för avsedd körkortsklass och utrustning.

Läs detta innan du gör Risk 2

Utbildningen kommer även att beröra risker med överskattning av sin egen förmåga, vanliga olyckssituationer, farliga beteenden och vikten av samspel med övriga trafikanter.
För att kunna genomföra utbildningens praktiska delar är det viktigt att du är i slutet av din utbildning. Du ska till exempel klara av att:

 • utföra hårda accelerationer
 • bromsa från höga hastigheter
 • köra motorcykel självständigt

Har du inte tillräckliga förkunskaper kommer läraren av säkerhetsskäl att avbryta din utbildning.

Vid avbruten utbildning är avgiften förverkad.
Glöm inte att ta med dig legitimation.

När dessa är bokade eller utförda så bokar man (eller Trafikskolan) Teoriprovet hos Trafikverket på www.trafikverket.se, detta gör du med koden på körkortstillståndet eller med Bank id.

Båda Riskutbildningarna måste vara genomförda innan teoriprovet.

Du måste vara där minst 30 min före teoriprovet för fotografering och glöm inte att ta med dig legitimation.

Du kan ansöka om att få göra teoriprovet muntligt eller med längre provtid ansökningsblanketten finns på www.trafikverket.se, se till att ansöka om detta i god tid då det tar upp till ca 2-3 månader för att få detta godkänt.

Efter godkänt Teoriprov så bokar man (eller Trafikskolan) Körprovet hos Trafikverket på www.trafikverket.se.

Körprovets olika delar:

 1. Säkerhetskontroll
 2. Lågfartsbana
 3. Högfartsbana
 4. Bromsprov i 70 km/h och 90 km/h
 5. Körning i trafik (mellan 25 min och 50 minuter)
 • När du kommer till uppkörningsplatsen så dubbelkollar förarprövaren  ditt id-kort och ditt registreringsbevis
 • Förarprövaren avgör vilket moment du ska redogöra för under säkerhetskontrollen, vilket håll du ska göra undanmanöver åt på högfartsbanan.
 • Det här behöver du ha med dig till mc-uppkörningen
  • Legitimation
  • Motorcykel
  • Registreringsbevis till motorcykeln
  • Utrustning
   • Hjälm
   • Skyddskläder av skinn eller annat kraftigt material
   • Kraftiga stövlar eller kängor
   • Handskar
   • Ryggskydd
  • De kommer att kontrollera utrustningen om något inte är korrekt blir du underkänd på körprovet och du får inte pengarna tillbaka.
  • DET ÄR VIKTIGT ATT VARA UTE I GOD TID BÅDE FÖR ATT BOKA KÖRLEKTIONER SAMT PROVTIDER, det är en kort säsong och många som vill hinna få sin A-behörighet.