Dags för Bil med tungt släp

Vi har all den utbildning du behöver för att ta ditt körkort. Utbildningens gång är individuell, så vi anpassar den efter dig och dina önskemål. Vi erbjuder hel utbildning eller enstaka lektioner.

www.transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Vag/korkort/privatperson/ansok-om-korkortstillstand-grupp-i/ 

B-körkort är inte godkänt som körkortstillstånd.

BE-behörighet (Bil med Tungt släp)

Med ett körkort med behörigheten BE får du köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och ett eller flera släp kopplade till bilen.

BE-behörigheten har inte någon begränsning för bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikter. Dock får inte släpets eller släpens sammanlagda totalvikt vara över 3 500 kg. Oavsett vilken behörighet du har finns det begränsningar som avgör vilken fordonskombination du får köra. Du kan läsa på bilens registreringsbevis vilken den högsta tillåtna vikten på ett släp är för just den bilen.

Läs mer om vilka fordonskombinationer som är möjliga till ditt fordon.

För att få ett BE-körkort krävs det att:

 1. Du har ett svenskt körkort med B-behörighet.
 2. Du har ett körkortstillstånd.
 3. Du är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här.
 4. Du har fyllt 18 år.
 5. Du har gjort ett godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov).
 6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

Det är två obligatoriska prov för BE som görs på trafikverket:

 • Teori provet:
  Detta prov består av 60 frågor var av 5 av frågorna är test frågor, man har 40 min på sig att besvara frågorna. För att bli godkänd krävs minst 44 rätt.
 • Körprov:
  Provet består av flera olika delar: Säkerhetskontroll, särskild manöver samt körning i trafik.

B utökad (B96)

Med ett körkort med utökad B-behörighet (B96) får du dra ett släp som väger mer än 750 kg i totalvikt. Bilens och släpets sammanlagda totalvikt får då inte vara över 4 250 kg.

Om du redan har ett B-körkort kan du göra ett körprov för att få utökad B-behörighet. Du kan även välja att ta utökad B-behörighet samtidigt som du tar ditt vanliga B-körkort.

För att få utökad B-behörighet samtidigt som du tar ett B-körkort krävs det att:

 1. Du har ett körkortstillstånd.
 2. Du är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här.
 3. Du har fyllt 18 år.
 4. Du har en giltig riskutbildning
 5. Du har gjort ett godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov). Körprovet består då av två delar där den ena delen avser utökad B.
 6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.*

Byta ut ett körkort från ett EES-land till ett svenskt

Om du redan har B-körkort behöver du inte ha ett körkortstillstånd. För att i det här fallet få utökad B-behörighet krävs det att:

 1. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 2. Du har fyllt 18 år.
 3. Du har gjort ett godkänt körprov.
 4. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

Vi hyr ej ut bil eller släp till privatbokade körprov

Viktig information

När du anmäler dig till vår trafikskola kommer du och målsman om du är under 18 år få en anmälningsblankett skickad till er med information gällande villkor, avbokning med mera.
Ni kommer att få ett sms skickat till er så ni kan läsa och signera för att godkänna våra villkor.
Detta dokument måste vara signerat innan du påbörjar din utbildning hos oss.

 • Alla utbildningar och körlektioner ska vara betalda INNAN du genomför dem, du kan betala på plats med kort eller swish.
 • Medtag giltig id-handling.
 • All ljud och bildupptagning är förbjuden.
 • We have teachers that speak English so contact the reception to book a lesson on them.
 • Undervisningen sker på svenska så du måste behärska det i tal och skrift. Tolkning är ej tillåten.
 • Hos oss är det obligatoriskt att du blåser i alkolås inför varje körlektion, visar provet positivt genomförs inte körlektionen men du debiteras fullt pris samt om du är minderårig kontaktas målsman.
 • It is mandatory for all students to perform a breathalyzer test before starting each lesson. Should the test be positive, the lesson will not be held but you will be charged full cost and if you are a minor, the guardian is contacted.