Med ett körkort med behörigheten A1 får du köra tvåhjuliga motorcyklar där motorn har en slagvolym på högst 125 kubikcentimeter och en effekt på högst 11 kilowatt.

För att få ett A1-körkort krävs det att:

  1. Du har ett körkortstillstånd.
  2. Du är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här.
  3. Du har fyllt 16 år.
  4. Du har en giltigt riskutbildning.
  5. Du har gjort ett godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov).
  6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

Övningsköra med lätt motorcykel

För att få övningsköra med lätt motorcykel ska du ha ett körkortstillstånd för grupp 1 Åldersgräns för körkortet och körkortsprovet, minst: 16 år (övningskörning från 15 år och 9 månader).

Om du ska övningsköra privat behöver du även ha en godkänd handledare, ansökan gör handledaren hos Transportstyrelsen.

Vid privat övningskörning på Mc behövs ingen introduktionsutbildning.

Handledaren ska antingen följa med som passagerare eller själv köra en egen motorcykel. Om handledaren kör själv, får hen bara övningsköra med en elev i taget.

När ni övningskör måste handledaren ha med sig handledarbeviset. Den grönvita skylten ÖVNINGSKÖR ska vara väl synlig bakifrån, den kan till exempel fästas på ryggen.

Det är handledaren som är ansvarig och räknas som förare vid övningskörningen.

Tekniska krav på motorcykeln vid körprov

Motorcykeln ska kunna köras med en hastighet av minst 90 km/tim, den ska ha en nettoeffekt av högst 11 kW, och om motorcykeln drivs av:

  • en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 120 cm3och högst 125 cm3 samt ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt av högst 0,1 kW/kg.
  • en elektrisk motor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,08 kW/kg och högst 0,1 kW/kg.

Motorcykeln ska vara utrustad med manuell växellåda och kopplingshandtag som måste användas när man startar eller stannar och växlar, om provet inte avser körkort med villkor om begränsning till automatväxlad motorcykel (villkorskod 78).