Dags för körkort

Vi har all den utbildning du behöver för att ta ditt körkort. Utbildningens gång är individuell, så vi anpassar den efter dig och dina önskemål. Vi erbjuder hel utbildning eller enstaka lektioner.

För att få övningsköra med bil måste du ha ett godkänt körkortstillstånd för grupp 1 från Transportstyrelsen, ansök via länken:

www.transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Vag/korkort/privatperson/ansok-om-korkortstillstand-grupp-i/ 

Ni som ska övningsköra privat för personbil och lätt lastbil (behörighet B) behöver gå en introduktionsutbildning innan ni kan börja övningsköra. Utbildningen behöver vara giltig för att Transportstyrelsen ska kunna godkänna en ansökan om handledarskap.

Den obligatoriska utbildningen för bil omfattar två delar:

 • Riskutbildning del 1 Teoretisk
 • Riskutbildning del 2 Praktisk samt teoretisk utbildning och du måste kunna manövrera en bil för att kunna genomföra den.

B-behörighet (personbil)

Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt på högst 3500 kg och en släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg, eller en släpvagn med en totalvikt som är högre än 750 kg, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte är över 3500 kg.

Vi hyr ej ut bil till privatbokade körprov

Viktig information

När du anmäler dig till vår trafikskola kommer du eller målsman om du är under 18 år få en anmälningsblankett skickad till er med information gällande villkor, avbokning med mera.
Ni kommer att få ett sms skickat till er så ni kan läsa och signera för att godkänna våra villkor.
Detta dokument måste vara signerat innan du påbörjar din utbildning hos oss.

 • Alla utbildningar och körlektioner ska vara betalda INNAN du genomför dem, du kan betala på plats med kort eller swish.
 • Medtag giltig id-handling.
 • All ljud och bildupptagning är förbjuden.
 • Undervisningen sker på svenska så du måste behärska det i tal och skrift. Tolkning är ej tillåten.
 • Teaching is in Swedish so you must master it in speech and Writing. Interpretation is not allowed.
 • Hos oss är det obligatoriskt att du blåser i alkolås inför varje körlektion, visar provet positivt genomförs inte körlektionen men du debiteras fullt pris samt om du är minderårig kontaktas målsman.

Muntligt kunskapsprov för dig med mycket stora lässvårigheter

Du kan ansöka om att få göra kunskapsprovet muntligt. Det kan passa dig som till exempel har svåra läs- och skrivsvårigheter, Dyslexi, ADHD, ADD, autism eller asperger.

Om du har mycket stora lässvårigheter kan du ansöka om att få göra kunskapsprovet muntligt. Vid muntligt prov behöver du inte läsa någon text. Provförrättaren ställer frågan muntligt och du får själv berätta vad som gäller utifrån en fråga eller bild. Om du inte är säker på att du förstått frågan har du möjlighet att fråga oss. Provförrättaren bedömer om svaret är rätt eller fel.
Det går att göra muntligt prov på svenska för alla körkortsbehörigheter och traktorkort.

Beslut om muntligt kunskapsprov

Ett beslut om muntligt kunskapsprov gäller för samtliga körkortsbehörigheter och för traktorkort. Om din ansökan beviljas, får du ett skriftligt beslut som gäller i fem år.

Förlängd provtid

Du kan ansöka om att få göra provet med förlängd provtid. Det kan passa dig som till exempel har läs- och skrivsvårigheter, ADHD, ADD, autism, asperger eller annat modersmål än svenska.

Om du har lässvårigheter kan du ansöka om att få göra kunskapsprovet med längre provtid. Det innebär att den vanliga provtiden utökas med 50 procent. Du kan också lyssna på provet på svenska vid förlängd provtid.
Det går att göra provet med förlängd provtid för alla körkortsbehörigheter och för traktorkort.

Beslut om förlängd provtid

Ett beslut om förlängd provtid gäller för alla körkortsbehörigheter och för traktorkort. Beslutet gäller i två eller fem år, utifrån den bedömning som gjorts i din ansökan. Om din ansökan beviljas får du beslutet skriftligt.

Kunskapsprov med tolk

Om du inte kan läsa och förstå svenska, kan du få göra kunskapsprovet med tolk. Det går att göra provet med tolk för körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B, B+B96, BE eller traktorkort, men inte för andra körkortsbehörigheter eller för yrkesprov.

Två olika slags tolkprov

Det finns två olika slags tolkprov; kunskapsprov med tolk och muntligt kunskapsprov med tolk.
Vid kunskapsprovet erbjuder vi dig att använda visir och munskydd kostnadsfritt.

 • Kunskapsprov med tolk är för dig som inte kan läsa och förstå svenska. Vid tolkprov läser provförättaren frågorna och svarsalternativen som tolken översätter till dig. Du klickar själv i vad du anser är rätt svar.
 • Muntligt kunskapsprov med tolk är anpassat för dig som har mycket stora lässvårigheter både på svenska och ditt modersmål (exempelvis på grund av dyslexi eller andra funktionsnedsättningar).
  Vid muntligt tolkprov kommer du inte se frågan eller alternativen på din skärm. Provförättaren ställer frågan muntligt och du får själv berätta vad som gäller utifrån en bild och fråga. Tolken översätter allt som du och provförättaren säger. Provförättaren bedömer om svaret är rätt eller fel.

Du som har behov av teckenspråkstolk kan göra det muntliga provet med teckenspråkstolk. Det gäller traktorkort och alla körkortsbehörigheter, utom behörigheterna D1, D, D1E och DE. Trafikverket tillhandahåller teckenspråkstolk.

Beslut om tolkprov eller muntligt kunskapsprov med tolk

Ett beslut om tolkprov gäller för körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B, B+B96, BE och för traktorkort. Om din ansökan om tolkprov beviljas, får du ett skriftligt beslut där det också framgår hur länge det är giltigt.

Beslut om tolkprov ger rätt till prov med förlängd provtid

Om ansökan om tolkprov eller muntligt kunskapsprov med tolk blir beviljat har du även rätt att boka skriftliga prov med förlängd provtid.

Någon ska intyga att du har svårt att läsa och skriva

Den som skriver ett intyg om svårigheter att läsa och skriva måste ha god kunskap inom området. En viktig bedömning är vilken anpassning personen behöver för att kunna visa sina kunskaper vid ett kunskapsprov.

Intyget bör skrivas av någon av följande personer:

 • Speciallärare eller specialpedagoger
 • Personal på vissa trafikskolor
 • Logopeder eller andra specialister

Detta gäller vid övningskörning för uppgradering från Automat till Manuellt körkort (hävande av villkor 78 att köra automatväxlad bil)

 • Ingen Introduktionsutbildning behövs varken för elev eller handledare
 • Inget körkortstillstånd behöver sökas
 • Ansökan/godkänt handledarskap måste göras hos Transportstyrelsen
 • Övningskörningsskylt ska användas

Kunskapsprov för körkortsbehörighet B på andra språk

Om du inte kan svenska kan du göra kunskapsprovet för personbil (behörighet B) på ett annat språk. Provet finns översatt på 14 språk. Du väljer språk när du bokar ditt prov.

Kunskapsprovet för körkortsbehörighet B finns översatt till följande språk:

 • Albanska     (riksalbanska)
 • Arabiska      (MSA Modern Standard Arabic)
 • BKS               (för språken bosniska, kroatiska eller serbiska)
 • Engelska      (brittisk)
 • Finska           (standardfinska)
 • Franska        (standardfranska)
 • Persiska       (statspersiska/farsi)
 • Ryska            (officiell ryska)
 • Somaliska    (officiell somaliska så kallad nordlig somaliska)
 • Sorani           (sydkurdiska)
 • Spanska        (internationell spanska)
 • Thailändska (officiell thailändska)
 • Turkiska       (officiell turkiska så kallad Moderna Turkiet-turkiskan)
 • Tyska            (officiell tyska så kallad högtyska)

Tänk på att översättningen endast är ett hjälpmedel och är till för den som inte kan svenska.
Om du kan svenska ska du göra provet på svenska.
Alla prov innehåller lika många frågor och har samma svårighetsgrad oavsett språk.

Observera! Det enbart är kunskapsprovet för körkortsbehörighet B som finns översatt. På körprovet pratar förarprövaren svenska.