Om utbildningen

För att anmäla dig hos oss måste du ha fyllt 18 år eller ha målsmans medgivande.

Du måste ha genomfört både riskutbildning del 1 och del 2 (de kan göras i vilken ordning som helst) innan kunskaps- och körprov kan genomföras hos Trafikverket. (Handledaren ska inte gå Riskutbildningarna).

Riskutbildning för motorcykel gäller inte för bil.

Riskutbildning del 1 är en obligatorisk teoretisk utbildning som måste vara minimum 3 timmar i enighet med Transportstyrelsens föreskrifter, vid sen ankomst får man ej delta.

Utbildningen lyfter fram risker som är speciella för bilister och ger teoretisk kunskap om beteenden som är riskfyllda och ger dig kunskap och insikt om problemen med trötthet, alkohol och andra droger i samband med körning, samt även utbildning om till exempel olika typer av, däck, bromsar, olika väglag och andra säkerhetsfrågor.

Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli av riskerna, vad som ökar dem och hur de kan undvikas.

Du blir godkänd genom att delta aktivt i utbildningen, efter genomförd utbildning registrerar vi till Transportstyrelsen att du blivit godkänd.

Riskutbildningen för bil är giltig i 5 år från att du genomfört den, men giltighetstiden upphör att gälla samma dag som körkortet utfärdas.

Undantag från kravet på att göra riskutbildning för bil gäller i följande fall:

  1. När du ska göra prov för att ta bort ditt villkor för automatväxlad bil
  2. När du har ett körkort och vi krävt att du ska göra ett körprov för att få behålla ditt körkort.

Viktig information

  • Medtag giltig id-handling
  • Utbildningstillfället måste vara minimum 3 timmar i enighet med Transportstyrelsens föreskrifter, vid sen ankomst får man ej delta.
  • Vi förbehåller oss rätten att avboka/omboka ett kurstillfälle om det är för få deltagare inbokade.
  • All ljud och bildupptagning är förbjuden.
  • Anmälan är bindande och avser en person, utebliven betalning innebär ej att ni avbokas automatiskt.
  • Undervisningen sker på svenska så du måste behärska det i tal och skrift. Tolkning är ej tillåten.
  • Teaching is in Swedish so you must master it in speech and Writing. Interpretation is not allowed.