Om Trafikskolan bokar kunskaps-/manöverprov åt dig

Bokning av trafikskoleprov på Trafikverket sker efter att din trafiklärare gjort en plan tillsammans med dig efter dina förutsättningar, denna plan gör ni under en körlektion, vid bokning av trafikskoleprov så krävs det att du har tillgång till de digitala teorifrågorna på vår elevcentral till en kostnad av 700 kr, om du inte redan har dessa i ett paket du köpt tidigare.

Därefter kommer du eller målsman om du är under 18 år få ett mail från BL Signering & Avisering med en länk med information om villkoren för trafikskoleprov.

Genom att följa länken och logga in med bank-id kan ni läsa och signera dessa genom att tryck på den lilla gröna tummen upp för att godkänna eller röd tumme ner om du inte vill godkänna villkoren, den finns strax ovanför dokumentet.
Detta dokument måste vara signerat innan vi bokar ditt kunskaps-/körprov hos Trafikverket.

 För att få genomföra kunskap-/körprovet ska alla moment i utbildningskortet vara godkända (se specifikation nedan), detta inkluderar alla momenten i de digitala teorifrågorna under Pluggadelen samt minst 3 godkända sluttest i dina teorikunskaper redovisas via elevcentralen senast 14 dagar innan bokat kunskapsprov.

Är något av dessa krav ej uppfyllda avbokas/flyttas proven fram hos Trafikverket.

Oavsett vilket paket Du väljer så finns det ingen uppkörningsgaranti, kommer du inte upp till den nivå som krävs så flyttar vi fram proven för att ge dig möjlighet att träna mer hemma och boka in några fler lektioner.

  • Om detta inte är uppfyllda i god tid och du har haft ett för långt uppehåll kommer avbokning av ditt prov att ske!
  • Kunskapsprovet är på Trafikverket och om du inte får godkänt måste du höra av dig till Trafikskolan direkt så vi hinner omboka kunskapsprovet alternativt avboka körprovet i tid, annars blir du debiterad av Trafikverket och Trafikskolan för körprovet.
  • Körprovet gör du med trafikskolans MC som du är van vid att köra och kostnaden är 1 900 kr utöver Trafikverkets avgifter, i denna kostnad ingår uppvärmning, hyra av motorcykel/utrustning och mc-lärare.
  • Vid omprov, om du inte klarat manöverprovet behöver du repetera minst tre lektioner innan omprov om vi på trafikskolan ska boka provet. Du kan som alternativ boka om provet själv som privatist se längre ner på sidan..

Anderssons Trafikskola AB´s utbildningsplan är godkänd av Transportstyrelsen, denna är vi ålagda att följa.

Det är viktigt att både du som elev men även din handledare är medvetna om vilka krav vi som utbildare har vid kunskaps-/manöverprov via Trafikskolan.

Vi är en godkänd STR Trafikskola och som inskriven elev hos oss får man tillgång till STR´s elevcentral och det digitala utbildningskortet. I det digitala utbildningskortet skriver trafikläraren efter varje körlektion vad man har gjort och vad eleven behöver träna mer på.

Undervisningsplanen med de 15 momenten med respektive delmoment.

1 Körställning 1 a klädsel, 1 b reglage och instrument

2 Inledande manövrering 2 a start och stannande, 2 b krypkörning och styrning

3 Växling 3 a uppväxling, 3 b bromsning, 3 c nedväxling

4 Lutning 4 a motlut, 4 bmedlut

5 Manövrering 5 a styr och balans, 5 b teknik

6 Funktion och kontroll 6 a funktion och vård, 6 b säkerhetskontroll, 6 c passagerare

7 Samordning/Bromsning 7 a avsökning och riskbedömning, 7 b samordning och motorik, 7 c acceleration, 7 d hård bromsning

8 Mindre samhälle 8 a avsökning och riskbedömning, 8 b hastighetsanpassning, 8 c placering, 8 d väjningsregler

9 Mindre landsväg 9 a avsökning och riskbedömning, 9 b hastighetsanpassning, 9 c placering, 9 d väjningsregler, 9 e järnvägskorsning

10 Stad 10 a avsökning och riskbedömning, 10 b hastighetsanpassning, 10 c placering, 10 d väjningsregler, 10 e trafiksignal, 10 f enkelriktad gata, 10 g cirkulationsplats, 10 h vändning och parkering

11 Högfartsväg 11 a avsökning och riskbedömning, 11 b hastighetsanpassning, 11 c motorväg, 11 d motortrafikled, 11 e mitträckesväg

12 Landsväg 12 a avsökning och riskbedömning, 12 b hastighetsanpassning, 12 c placering och kurvteknik, 12 d påfart och avfart, 12 e omkörning, 12 f vändning och parkering

13 Mörker 13 a avsökning och riskbedömning, 13 b hastighetsanpassning, 13 c möte, 13 d omkörning, 13 e nedsatt sikt

14 Manövrering 14 a säkerhetskontroll, 14 b styr och balans, 14 c serpentinbana, 14 d bromsning

15 Utbildningskontroll 15 a tillämpad stadskörning, 15 b tillämpad landsvägskörning, 15 c utbildningskontroll