Om Trafikskolan bokar kunskaps-/körprov åt dig

Bokning av trafikskoleprov på Trafikverket sker efter att din trafiklärare gjort en plan tillsammans med dig efter dina förutsättningar, denna plan gör ni under en körlektion, vid bokning av trafikskoleprov så krävs det att du har tillgång till de digitala teorifrågorna på vår elevcentral till en kostnad av 700 kr, om du inte redan har dessa i ett paket du köpt tidigare.

Därefter kommer du eller målsman om du är under 18 år få ett mail från BL Signering & Avisering med en länk med information om villkoren för trafikskoleprov.

Genom att följa länken och logga in med bank-id kan ni läsa och signera dessa genom att tryck på den lilla gröna tummen upp för att godkänna eller röd tumme ner om du inte vill godkänna villkoren, den finns strax ovanför dokumentet.
Detta dokument måste vara signerat innan vi bokar ditt kunskaps-/körprov hos Trafikverket.

Riskutbildningarna del 1 & del 2 ska vara godkända och giltiga när kunskaps-/körprov ska utföras.

Du ska även utföra en omkörningslektion och en utbildningskontroll (UBK) ca 3 veckor innan kunskapsprovet, dessa är 80 min vardera och dessa kostar som en vanlig 80 min körlektion.

.

För kunna genomföra utbildningskontrollen ska alla moment i utbildningskortet vara godkända (se specifikation nedan), detta inkluderar alla momenten i de digitala teorifrågorna under Pluggadelen samt minst 3 godkända sluttest i dina teorikunskaper redovisas via elevcentralen senast 14 dagar innan bokat kunskapsprov.

Är något av dessa krav ej uppfyllda avbokas/flyttas proven fram hos Trafikverket.

Mellan utbildningskontrollen och körprovet vid Trafikverket ska du ha 3 körlektioner bokade för att upprätthålla kunskapsnivån inför körprovet.

Om du inte har STR´s digitala teorifrågor via elevcentralen så måste du göra 3 godkända sluttest hos trafikskolan.

Körprovet på Trafikverket sker med Trafikskolans bil, kostnaden är 1 950 kr utöver Trafikverkets avgifter.

I kostnad ingår uppvärmning på 40 min.

Om körprovet inte blir godkänt behöver du repetera minst tre körlektioner om vi på Trafikskolan ska boka ditt omprov.

Anderssons Trafikskola AB´s utbildningsplan är godkänd av Transportstyrelsen, denna är vi ålagda att följa.

Det är viktigt att både du som elev men även din handledare är medvetna om vilka krav vi som utbildare har vid kunskaps-/körprov via Trafikskolan.

Vi är en godkänd STR Trafikskola och som inskriven elev hos oss får man tillgång till STR´s elevcentral och det digitala utbildningskortet. I det digitala utbildningskortet skriver trafikläraren efter varje körlektion vad man har gjort och vad eleven behöver träna mer på.

Undervisningsplanen med de 15 momenten med respektive delmoment

1 Körställning: 1 a stol och bälte, 1 b reglage och instrument

2 Inledande manövrering: 2 a start och stannande, 2 b krypkörning och styrning

3 Växling: 3 a uppväxling, 3 b bromsning, 3 c nedväxling

4 Lutning: 4 a motlut, 4 b medlut

5 Manövrering: 5 a backning, 5 b vändning, 5 c parkering

6 Funktion och kontroll: 6 a bilen, 6 b last och passagerare, 6 c släp, 6 d säkerhetskontroll

7 Samordning och bromsning: 7 a avsökning och riskbedömning, 7 b samordning och motorik, 7 c acceleration, 7d hård bromsning

8 Mindre samhälle: 8 a avsökning och riskbedömning, 8 b hastighetsanpassning, 8 c placering, 8 d väjningsregler

Mindre landsväg: 9 a avsökning och riskbedömning, 9 b hastighetsanpassning, 9 c placering, 9 d väjningsregler, 9 e järnvägskorsning

10 Stad: 10 a avsökning och riskbedömning, 10 b hastighetsanpassning, 10 c placering 10 d väjningsregler, 10 e trafiksignal, 10 f enkelriktad gata, 10 g cirkulationsplats, 10 h vändning och parkering

11 Landsväg: 11 a avsökning och riskbedömning, 11 b hastighetsanpassning, 11 c placering, 11 d påfart och avfart, 11 e omkörning, 11 f vändning och parkering

12 Högfartsväg: 12 a avsökning och riskbedömning, 12 b hastighetsanpassning, 12 c motorväg, 12 d motortrafikled, 12 e mitträckesväg

13 Mörker: 13 a avsökning och riskbedömning, 13 b hastighetsanpassning, 13 c mörkerdemonstration, 13 d möte, 13 e omkörning, 13 f parkering, 13 g nedsatt sikt

14 Halt väglag: 14 a olika typer av halka, 14 b utrustning och hjälpsystem

15 Utbildningskontroll 15 a tillämpad stadskörning, 15 b tillämpad landsvägskörning, 15 c utbildningskontroll

Riskutbildning 1: R1 a riskfyllda beteenden, R1 b trötthet, R1 c alkohol och andra droger

Riskutbildning 2: R2 a körning under särskilda förhållanden, R2 b hastighet och olycksrisk, R2 c säkerhet