Körprovet börjar med att du får göra en säkerhetskontroll

Glöm inte att ta med godkänd id-handling

Vi hyr ej ut bil till privatbokade körprov

Säkerhetskontroll

Vid säkerhetskontrollen kommer du att få tydliga instruktioner om vad du ska kontrollera. Förarprövaren kommer att ställa frågor om ett eller flera moment i säkerhetskontrollen. Du ska kunna motivera vad du har kontrollerat och varför. Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts. Du ska självständigt kontrollera de olika funktionerna.

Om det är någon del av kontrollen som inte är möjlig att göra själv, ber du förarprövaren om hjälp.

Körställning Du ska också ställa in din stol, huvudstöd, ratt, speglar och bälte.

Du får kontrollera någon eller några av delarna som ingår i en säkerhetskontroll:

  • belysning, körriktningsvisare, reflexer och signal
  • vindrutetorkare och spolare
  • styrning
  • bromsar
  • hjul och däck
  • vätskor, till exempel spolarvätska, kylarvätska, bromsvätska och motorolja
  • bilens varningssystem

Om du använder en checklista för säkerhetskontrollen får den inte innehålla instruktioner för hur kontrollen ska genomföras.

Körning i stadstrafik och landsvägstrafik

Därefter får du köra i minst 25 minuter, både i stadstrafik och landsvägstrafik. Förarprövaren kommer i god tid att ge dig tydliga instruktioner om vart du ska köra. Om det uppstår någon farlig situation där förarprövaren behöver ingripa, är det ändå du som räknas som förare och är ansvarig för vad som händer under provet.

Tekniska krav på bilen vid körprovet

Kraven på fordonet är bland annat att det är trafiksäkert och har dubbelkommando.

Efter körprovet

Förarprövaren gör en helhetsbedömning av din körning och du får reda på ditt resultat när provet är avslutat. Om du uppgett din e-postadress kommer resultatet att skickas till dig. Körprovsprotokollet finns även i tjänsten Boka prov.

Om ditt körprov är godkänt

Grattis till körkortet! Inom fem arbetsdagar skickar Transportstyrelsen körkortet i ett rekommenderat brev som du ska hämta ut personligen inom två veckor.

Du får köra fordon som kräver din nya behörighet innan du hämtat ut ditt körkort. Du får köra om du har med dig en handling som styrker din identitet, till exempel körkort för annan behörighet, pass eller id-kort. Detta gäller endast i Sverige, fram till att du har hämtat ut ditt nya körkort och som längst i två månader. Därefter måste du ha med dig ditt nya körkort då du kör.