Kunskapsprovet

Glöm inte att ta med godkänd id-handling

Förarprovet består normalt av ett kunskapsprov och ett körprov som utförs hos Trafikverket.

Betalning till Trafikverket

 • Du som är minderårig när du bokar, alltså under 18 år, måste ha betalat ditt prov senast 25 timmar innan provstart.
 • Om provet inte är betalt senast 25 timmar innan din provtid, kommer det att avbokas automatiskt. På så sätt kan du inte få någon skuld hos oss.
 • Du som är över 18 år kan betala provet innan eller efter provtillfället.
 • För att underlätta för dig att komma ihåg att betala provavgiften skickar vi information, både via sms och mejl, 5 dagar innan din provtid. Om provet fortfarande är obetalt 48 timmar innan provtillfället skickar vi ytterligare en påminnelse.
 • Betalningsregeln omfattar inte avgiften för den fotografering som är obligatorisk innan prov. Fotoavgiften är 80 kronor och du betalar den först efter du fotat dig.
 • Vårdnadshavare till minderåriga har möjlighet att logga in i vår bokningstjänst för att boka och betala prov för den som är minderårig.

Fotograferingen sker inför ditt första kunskapsprov på den plats där du ska göra provet. Tänk på att komma i god tid, 30 minuter innan tiden för ditt kunskapsprov.

Observera att du även behöver fotografera dig för de behörigheter som inte kräver att du gör ett kunskapsprov:

 • utökad B-behörighet (B96)
 • att upphäva villkoret automat

Kunskapsprovet består av totalt 70 frågor, varav 5 frågor är testfrågor som ska utvärderas. Resultatet på testfrågorna räknas inte in i provresultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på minst 52 av de 65 frågorna som ingår i provet. Provtiden är 50 minuter.

Du kan ansöka om att få göra teoriprovet muntligt eller med längre provtid. Ansökningsblanketten finns på www.trafikverket.se, se till att ansöka om detta i god tid då det tar upp till ca 2-3 månader för att få detta godkänt.

För att ta ett körkort för behörighet B behöver du göra ett kunskapsprov och ett körprov. Du börjar alltid med kunskapsprovet, som måste vara godkänt innan du gör ditt körprov. Ett godkänt kunskapsprov (behörighet B) är giltigt i fyra månader (6 mån under Covid-19). Du måste därför göra ditt körprov inom denna tid, annars behöver du göra om båda proven.

Företräde till prov

Du som ska göra kunskapsprov och körprov för första gången för behörigheterna A och B, har företräde. Du har företräde till totalt två kunskapsprov och totalt två körprov. Observera att du efter dessa prov inte längre har företräde till de första lediga provtiderna, och därför kan få vänta längre innan du kan göra nytt prov.

Kunskapsprovets innehåll

Kunskapsprovet mäter dina kunskaper inom fem områden:

 1. fordonskännedom och manövrering
 2. miljö
 3. trafiksäkerhet
 4. trafikregler
 5. personliga förutsättningar

Muntligt kunskapsprov för dig med mycket stora lässvårigheter, det finns två typer av muntligt prov (från den 1 oktober 2021)

Du kan ansöka om att få göra kunskapsprovet muntligt. Det kan passa dig som till exempel har svåra läs- och skrivsvårigheter, Dyslexi, ADHD, ADD, autism eller asperger.

 • ett bedömningsprov*
 • ett uppläst prov

Bedömningsprovet innebär att provförrättaren ställer frågorna muntligt och du svarar på dem med egna ord. Du läser inte någon text under provet. Provförrättaren bedömer om dina svar är rätt.
Det här provet kan passa dig som tycker det är lättare att med egna ord förklara vad du kan. Provförrättaren kan anpassa provet, till exempel genom att ställa frågan på annat sätt om du behöver det.
*Bedömningsprovet går till som det muntliga provet gör idag.

Det upplästa provet innebär att provförrättaren läser upp frågorna och svarsalternativen. Även du ser texten och du väljer det svar du anser är rätt. Provet rättas automatiskt av datorn.
Det här provet kan passa dig som tycker det är svårt att med egna ord svara på frågor och istället vill välja mellan svarsalternativ.

Båda typerna av muntligt prov kan göras med teckenspråkstolk eller tolk på annat språk. Om du har behov av tolk uppger du det i din ansökan.

Det går att göra muntligt prov på svenska för alla körkortsbehörigheter och traktorkort.

Beslut om muntligt kunskapsprov

Ett beslut om muntligt kunskapsprov gäller för samtliga körkortsbehörigheter och för traktorkort. Om din ansökan beviljas, får du ett skriftligt beslut som gäller i fem år.

Förlängd provtid

Du kan ansöka om att få göra provet med förlängd provtid. Det kan passa dig som till exempel har läs- och skrivsvårigheter, ADHD, ADD, autism, asperger eller annat modersmål än svenska.

Om du har lässvårigheter kan du ansöka om att få göra kunskapsprovet med längre provtid. Det innebär att den vanliga provtiden utökas med 50 procent. Du kan också lyssna på provet på svenska vid förlängd provtid.
Det går att göra provet med förlängd provtid för alla körkortsbehörigheter och för traktorkort.

Beslut om förlängd provtid

Ett beslut om förlängd provtid gäller för alla körkortsbehörigheter och för traktorkort. Beslutet gäller i två eller fem år, utifrån den bedömning som gjorts i din ansökan. Om din ansökan beviljas får du beslutet skriftligt.

Kunskapsprov med tolk

Om du inte kan läsa och förstå svenska, kan du få göra kunskapsprovet med tolk. Det går att göra provet med tolk för körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B, B+B96, BE eller traktorkort, men inte för andra körkortsbehörigheter eller för yrkesprov.

Två olika slags tolkprov

Det finns två olika slags tolkprov; kunskapsprov med tolk och muntligt kunskapsprov med tolk.
Vid kunskapsprovet erbjuder vi dig att använda visir och munskydd kostnadsfritt.

 • Kunskapsprov med tolk är för dig som inte kan läsa och förstå svenska. Vid tolkprov läser provförättaren frågorna och svarsalternativen som tolken översätter till dig. Du klickar själv i vad du anser är rätt svar.
 • Muntligt kunskapsprov med tolk är anpassat för dig som har mycket stora lässvårigheter både på svenska och ditt modersmål (exempelvis på grund av dyslexi eller andra funktionsnedsättningar).
  Vid muntligt tolkprov kommer du inte se frågan eller alternativen på din skärm. Provförättaren ställer frågan muntligt och du får själv berätta vad som gäller utifrån en bild och fråga. Tolken översätter allt som du och provförättaren säger. Provförättaren bedömer om svaret är rätt eller fel.

Du som har behov av teckenspråkstolk kan göra det muntliga provet med teckenspråkstolk. Det gäller traktorkort och alla körkortsbehörigheter, utom behörigheterna D1, D, D1E och DE. Trafikverket tillhandahåller teckenspråkstolk.

Beslut om tolkprov eller muntligt kunskapsprov med tolk

Ett beslut om tolkprov gäller för körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B, B+B96, BE och för traktorkort. Om din ansökan om tolkprov beviljas, får du ett skriftligt beslut där det också framgår hur länge det är giltigt. 

Beslut om tolkprov ger rätt till prov med förlängd provtid

Om ansökan om tolkprov eller muntligt kunskapsprov med tolk blir beviljat har du även rätt att boka skriftliga prov med förlängd provtid.

Någon ska intyga att du har svårt att läsa och skriva

Den som skriver ett intyg om svårigheter att läsa och skriva måste ha god kunskap inom området. En viktig bedömning är vilken anpassning personen behöver för att kunna visa sina kunskaper vid ett kunskapsprov.

Intyget bör skrivas av någon av följande personer:

 • Speciallärare eller specialpedagoger
 • Personal på vissa trafikskolor
 • Logopeder eller andra specialister

Kunskapsprov för körkortsbehörighet B på andra språk

Om du inte kan svenska kan du göra kunskapsprovet för personbil (behörighet B) på ett annat språk. Provet finns översatt på 14 språk. Du väljer språk när du bokar ditt prov.

Kunskapsprovet för körkortsbehörighet B finns översatt till följande språk:

 • Albanska     (riksalbanska)
 • Arabiska      (MSA Modern Standard Arabic)
 • BKS               (för språken bosniska, kroatiska eller serbiska)
 • Engelska      (brittisk)
 • Finska           (standardfinska)
 • Franska        (standardfranska)
 • Persiska       (statspersiska/farsi)
 • Ryska            (officiell ryska)
 • Somaliska    (officiell somaliska så kallad nordlig somaliska)
 • Sorani           (sydkurdiska)
 • Spanska        (internationell spanska)
 • Thailändska (officiell thailändska)
 • Turkiska       (officiell turkiska så kallad Moderna Turkiet-turkiskan)
 • Tyska            (officiell tyska så kallad högtyska)

Tänk på att översättningen endast är ett hjälpmedel och är till för den som inte kan svenska.
Om du kan svenska ska du göra provet på svenska.
Alla prov innehåller lika många frågor och har samma svårighetsgrad oavsett språk.

Observera! Det enbart är kunskapsprovet för körkortsbehörighet B som finns översatt. På körprovet pratar förarprövaren svenska.