Om körkort motorcykel

Ansök om körkortstillstånd (giltigt i 5 år) på Transportstyrelsen. B-körkort är inte godkänt som körkortstillstånd. Den obligatoriska utbildningen för motorcykel omfattar två delar:

Du måste ha genomfört både riskutbildning del 1 och del 2 (de kan göras i vilken ordning som helst) innan teori- och körprov. Riskutbildning för personbil gäller inte för motorcykel.

DET ÄR VIKTIGT ATT VARA UTE I GOD TID BÅDE FÖR ATT BOKA KÖRLEKTIONER SAMT PROVTIDER, det är en kort säsong och många som vill hinna få sin A-behörighet.

All form av inspelning, video eller ljud är förbjuden under lektioner.

Vi hyr ej ut motorcykel för privat prov

Efter godkänt Teoriprov

Då bokar man (eller Trafikskolan) Körprovet hos Trafikverket på www.trafikverket.se.

Körprovets olika delar:

 • Säkerhetskontroll
 • Lågfartsbana
 • Högfartsbana
 • Bromsprov i 70 km/h och 90 km/h
 • Körning i trafik (mellan 25 min och 50 minuter)

När du kommer till uppkörningsplatsen så dubbelkollar förarprövaren ditt id-kort och ditt registreringsbevis Förarprövaren avgör vilket moment du ska redogöra för under säkerhetskontrollen, vilket håll du ska göra undanmanöver åt på högfartsbanan.

Du kan ansöka om att få göra teoriprovet muntligt eller med längre provtid. Ansökningsblanketten finns på www.trafikverket.se, se till att ansöka om detta i god tid då det tar upp till ca 2-3 månader för att få detta godkänt.

Giltighet

Om du inte har gjort ett godkänt förarprov innan riskutbildningens giltighetstid gått ut, måste du göra om utbildningen.

Hur länge är den riskutbildningen för motorcykel giltig?
Riskutbildningen för motorcykel är giltig i 5 år från att du genomfört den, men giltighetstiden upphör att gälla samma dag som körkortet utfärdas.

Varför upphör giltighetstiden att gälla då körkortet utfärdas?
Om ett körkort återkallats och ett nytt kunskapsprov och körprov krävs för att körkort ska kunna utfärdas på nytt, krävs det även att körkortsaspiranten genomför en ny riskutbildning. Det är då inte rimligt att åberopa en tidigare genomförd riskutbildning, eftersom man uppenbarligen visat på brister i kunskaper och attityd när det gäller risker.

Aktuella utbildningstillfällen

Om införingen av riskutbildning för motorcykel

Riskutbildning för motorcykel (behörighet A1, A2 och A) infördes den 1 november 2009.

Vilka nya regler infördes den 1 november 2009?

Från den 1 november 2009 blev det obligatoriskt att genomgå riskutbildning för den som ska ta körkort för behörighet A1, A2 och A.

Om jag har gjort ett godkänt kunskapsprov för motorcykel före den 1 november 2009 och ska göra körprov efter 1 november, måste jag då gå riskutbildning för motorcykel före körprovet?

Ja, du måste genomföra den nya tvådelade riskutbildningen (både del 1 och del 2 för motorcykel) om du ska göra ditt prov efter 1 november 2009.

Måste jag gå riskutbildning för behörighet A (mc) om jag redan har gått riskutbildning för behörighet B (personbil)?

Ja, eftersom utbildningen för behörighet B är inriktad på personbil och riskutbildningen för A och A1 är specifikt inriktad på motorcykel kan du inte tillgodoräkna dig den utbildning du har gått för B.

Undantag från kravet på att göra riskutbildning för motorcykel

Det finns några undantag från den nya regeln som gäller i följande fall:

 1. Du har ett giltigt körkort med behörighet A1 och har tidigare genomgått den nya riskutbildningen för motorcykel (Riskutbildning för behörighet B kan inte tillgodoräknas):
  – Du behöver inte genomgå en ny riskutbildning för att få avlägga körprov för behörighet A.
 2. Du har giltigt körkort med behörighet A, begränsad effekt:
  – Du behöver inte genomgå en ny riskutbildning för att få avlägga körprov för behörighet A, obegränsad effekt.
 3. Du ska göra prov för att upphäva villkor för automatväxlat fordon:
  – Du behöver inte göra en ny riskutbildning.
 4. Du har ett giltigt körkort och har förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov för fortsatt körkortsinnehav:
  – Du behöver inte göra en ny riskutbildning

Olika klasser

Klass A1

Lätt MC: Åldersgräns för körkortet och körkortsprovet, minst: 16 år (övningskörning från 15 år och 9 månader).

Tekniska krav på motorcykeln

Motorcykeln ska kunna köras med en hastighet av minst 90 km/tim, den ska ha en nettoeffekt av högst 11 kW, och om motorcykeln drivs av:

 • en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 120 cm3 och högst 125 cm3 samt ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt av högst 0,1 kW/kg.
 • en elektrisk motor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,08 kW/kg och högst 0,1 kW/kg.

* Se nedan

Motorcykeln ska vara utrustad med manuell växellåda och kopplingshandtag som måste användas när man startar eller stannar och växlar, om provet inte avser körkort med villkor om begränsning till automatväxlad motorcykel (villkorskod 78).

Klass A2

Åldersgräns för körkortet och körkortsprovet, minst: 18 år (endast körprov för den som har haft A1) (övningskörning från 17 år och 6 månader).

Tekniska krav på motorcykeln

Motorcykeln ska kunna köras med en hastighet av minst 100 km/tim, den ska ha en nettoeffekt av minst 20 kW, och högst 35 kW, och om motorcykeln drivs av:

 • en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 395 cm3 samt ett förhållande mellan      nettoeffekt och tjänstevikt av högst 0,2 kW/kg
 • en elektrisk motor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,15 kW/kg och högst 0,2 kW/kg.Om provfordonets originalutförande har ändrats, får fordonet inte ha sitt ursprung i ett fordon med en nettoeffekt högre än 70 kW.

* Se nedan

Motorcykeln ska vara utrustad med manuell växellåda och kopplingshandtag som måste användas när man startar eller stannar och växlar, om provet inte avser körkort med villkor om begränsning till automatväxlad motorcykel (villkorskod 78).

Klass A

Åldersgränsen för A är 24 år har du redan tagit ett körkort för A1 eller A2 behöver du bara göra ett körprov och om du haft behörigheten A2 i minst två år kan du ta körkort behörighet A från 20 års ålder. (övningskörning behörighet A 23 år eller 19 år och 6 månader, under förutsättning att körkortsinnehavaren har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader eller 17 år och 6 månader i trafikskola under förutsättning att den som har uppsikt över övningskörningen följer med på motorcykeln eller i en sidvagn)

Tekniska krav på motorcykeln

Motorcykeln ska kunna köras med en hastighet av minst 100 km/tim, den ska ha en nettoeffekt av minst 50 kW och en tjänstevikt som överstiger 175 kg, och om motorcykeln drivs av:

 • en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 595 cm3
 • en elektrisk motor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,25 kW/kg.

Motorcykeln ska vara utrustad med manuell växellåda och kopplingshandtag som måste användas när man startar eller stannar och växlar, om provet inte avser körkort med villkor om begränsning till automatväxlad motorcykel (villkorskod 78).

Våra motorcyklar

De motorcykelmodeller vi använder oss av är:

YAMAHA MT 07

För dig som tar behörighet A och A2.

KTM 125 Duke

För dig som tar körkort för ”lätt MC” A1.