Med körkortsbehörigheten A2 får du köra tvåhjuliga motorcyklar där motorn har en nettoeffekt på högst 35 kilowatt (kW) och förhållandet mellan nettoeffekten och tjänstevikten inte är över 0,2 kW/kg.

För att få ett A2-körkort krävs det att:

  1. Du har ett körkortstillstånd.
  2. Du är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här.
  3. Du har fyllt 18 år.
  4. Du har en giltig riskutbildning, eller har körkort för A1 och har genomfört riskutbildning när den behörigheten togs.
  5. Du har gjort ett godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov). Har du redan tagit ett körkort för A1 behöver du bara göra ett körprov.
  6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

Övningsköra med mellanstor motorcykel

För att få övningsköra med mellanstor motorcykel ska du ha ett körkortstillstånd för grupp 1 och du ska ha fyllt 17 år och 6 månader.

Om du ska övningsköra privat behöver du även ha en godkänd handledare, ansökan gör handledaren hos Transportstyrelsen.

Vid privat övningskörning på Mc behövs ingen introduktionsutbildning.

Handledaren ska antingen följa med som passagerare eller själv köra en egen motorcykel. Om handledaren kör själv, får hen bara övningsköra med en elev i taget.

När ni övningskör måste handledaren ha med sig handledarbeviset. Den grönvita skylten ÖVNINGSKÖR ska vara väl synlig bakifrån, den kan till exempel fästas på ryggen.

Det är handledaren som är ansvarig och räknas som förare vid övningskörningen.

Tekniska krav på motorcykeln vid körprov

Motorcykeln ska kunna köras med en hastighet av minst 100 km/tim, den ska ha en nettoeffekt av minst 20 kW, och högst 35 kW, och om motorcykeln drivs av:

  • en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 245 cm3samt ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt av högst 0,2 kW/kg
  • en elektrisk motor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,15 kW/kg och högst 0,2 kW/kg. Om provfordonets originalutförande har ändrats, får fordonet inte ha sitt ursprung i ett fordon med en nettoeffekt högre än 70 kW.

Motorcykeln ska vara utrustad med manuell växellåda och kopplingshandtag som måste användas när man startar eller stannar och växlar, om provet inte avser körkort med villkor om begränsning till automatväxlad motorcykel (villkorskod 78).