Om utbildningen

Del 1 lyfter fram risker som är speciella för motorcyklister och ger teoretisk kunskap om beteenden som är riskfyllda. Utbildningen ger dig kunskap och insikt om problemen med alkohol, andra droger och trötthet i samband med körning och en rad andra säkerhetsfrågor.

I del 1 ingår även utbildning om till exempel olika typer av skyddsutrustning, däck, bromsar, olika väglag med mera. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli av riskerna, vad som ökar dem och hur de kan undvikas.

Riskutbildning del 1 innehåller ingen körning utan är helt och hållet en teoretisk utbildning som är cirka 3,5 timmar lång. Undervisningen sker på svenska så du måste behärska det i tal och skrift. Tolkning ej tillåten.Teaching is in Swedish so you must master it in speech and Writing. Interpretation is not allowed.

Riskutbildningen är tvådelad och innefattar risker som är speciella för motorcyklister. Upplägget av utbildningen varierar mellan olika utbildare. Fråga gärna när du bokar tid hur riskutbildningen är upplagd hos just den utbildaren.

Aktuella utbildningstillfällen

Vanliga frågor & svar

Hur länge är riskutbildningen för motorcykel giltig?

Riskutbildningen för motorcykel är giltig i 5 år från att du genomfört den, men giltighetstiden upphör att gälla samma dag som körkortet utfärdas.

Varför upphör giltighetstiden att gälla då körkortet utfärdas?
Svar: Om ett körkort återkallats och ett nytt kunskapsprov och körprov krävs för att körkort ska kunna utfärdas på nytt, krävs det även att körkortsaspiranten genomför en ny riskutbildning. Det är då inte rimligt att åberopa en tidigare genomförd riskutbildning, eftersom man uppenbarligen visat på brister i kunskaper och attityd när det gäller risker.

Undantag från kravet på att göra riskutbildning för motorcykel

Det finns några undantag från den nya regeln som gäller i följande fall:

  1. Du har ett giltigt körkort med behörighet A1 och har tidigare genomgått den nya riskutbildningen för motorcykel (Riskutbildning för behörighet B kan inte tillgodoräknas): Du behöver inte genomgå en ny riskutbildning för att få avlägga körprov för behörighet A.
  2. Du har giltigt körkort med behörighet A, begränsad effekt: Du behöver inte genomgå en ny riskutbildning för att få avlägga körprov för behörighet A, obegränsad effekt.
  3. Du ska göra prov för att upphäva villkor för automatväxlat fordon: Du behöver inte göra en ny riskutbildning.
  4. Du har ett giltigt körkort och har förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov för fortsatt körkortsinnehav: Du behöver inte göra en ny riskutbildning
När infördes riskutbildning för motorcykel?

Riskutbildning för motorcykel (behörighet A1, A2 och A) infördes den 1 november 2009.

Gällande godkänt kunskapsprov innan den 1 novemeber 2009

Om jag har gjort ett godkänt kunskapsprov för motorcykel före den 1 november 2009 och ska göra körprov efter 1 november, måste jag då gå riskutbildning för motorcykel före körprovet?

Svar: Ja, du måste genomföra den nya tvådelade riskutbildningen (både del 1 och del 2 för motorcykel) om du ska göra ditt prov efter 1 november 2009.

Måste jag gå riskutbildning för behörighet A (mc) om jag redan har gått riskutbildning för behörighet B (personbil)?

Ja, eftersom utbildningen för behörighet B är inriktad på personbil och riskutbildningen för A och A1 är specifikt inriktad på motorcykel kan du inte tillgodoräkna dig den utbildning du har gått för B.