Körkortslånet upphör från årsskiftet

Från den 1 januari 2024 är det inte möjligt att kunna ansöka om körkortslån. Det är ett beslut från riksdagen.
Det innebär att det inte kommer att finnas några nya lån att söka från 1 januari 2024, men för de som redan har ett lån blir det ingen ändring. Lånet är giltigt till förfallodagen som finns i ditt beslut.