Vi hyr ej ut motorcykel till privatbokade körprov
Inskrivningsavgift         50 kr
Munstycke alkoblås (första är gratis) om du glömmer ta med den till körlektion så kostar en ny         15 kr
Körlektion (á 80 min)   1 450 kr
Utebliven lektion / Sent återbud Fullt pris
Risk 1 MC (3,5 tim inkl. rast) (inkl material/frukt)       800 kr
Risk 2 MC inkl. bussresa till Hässlö Västerås (6,5 tim inkl. resa och rast)   3 300 kr
Körprov MC inkl. uppvärming i 40 min (lån av MC & lärare) (endast om trafikskolan bokar provet) , Trafikverkets avgifter tillkommer 1 800 kr
Datatester (personliga gäller till den dag du klarat behörigheten)       700 kr
Trafikens grunder eller Körkortboken       400 kr
MC-boken       350 kr
Vägmärken & vägmarkeringar         60 kr
Hjälmhuva, första är gratis, om du glömmer ta med den till körlektion så kostar en ny         70 kr
Reflexväst ”Övningskör”      169 kr

Paketpriser gäller endast vid förskottsbetalning.

Teoripaket (Mc-boken, Trafikens grunder,  Vägmärken & vägmarkeringar,  Datatester, personliga tills godkänd behörighet)                                                                                                                                                                                                               (Ord.pris     1 510 kr)  1 350 kr
Risk 1 MC & Risk 2                                                                                       (Ord.pris     4 100 kr)   3 950 kr
  3 körlektioner (á 80 min)                                                                        (Ord.pris     4 350 kr)   4 250 kr
  5 Körlektioner (á 80 min)                                                                       (Ord. pris    7 250kr)   7 000 kr
10 Körlektioner (á 80 min)                                                                      (Ord. pris 14 500kr) 13 700 kr
15 Körlektioner (á 80 min)                                                                      (Ord. pris 21 750kr) 20 200 kr
20 Körlektioner (á 80 min)                                                                      (Ord. pris 29 000kr) 26 650 kr
  3 körlektioner (á 80 min) & Teoripaket                                          (Ord.pris     5 860 kr)   5 500kr
  5 körlektioner (á 80 min) & Teoripaket                                          (Ord.pris     8 760 kr)
  8 200 kr
10 körlektioner (á 80 min) & Teoripaket                                         (Ord.pris 16 010 kr) 14 750 kr
15 körlektioner (á 80 min) & Teoripaket                                         (Ord.pris 23 260 kr) 21 100 kr
20 körlektioner (á 80 min) & Teoripaket                                         (Ord.pris 30 510 kr) 27 600 kr
  3 körlektioner (á 80 min), Teoripaket & Risk 1                           (Ord.pris     6 660 kr)   6 250 kr
  5 körlektioner (á 80 min), Teoripaket & Risk 1                           (Ord.pris     9 560 kr)   8 800 kr
10 körlektioner (á 80 min), Teoripaket & Risk 1                          (Ord.pris 16 810 kr) 15 300 kr
15 körlektioner (á 80 min), Teoripaket & Risk 1                          (Ord.pris 24 460 kr) 21 750 kr
20 körlektioner (á 80 min), Teoripaket & Risk 1                          (Ord.pris 31 310 kr) 28 200 kr
  3 körlektioner (á 80 min), Teoripaket, Risk 1 & Risk 2           (Ord.pris    9 960 kr)   9 500 kr
  5 körlektioner (á 80 min), Teoripaket, Risk 1 & Risk 2            (Ord.pris 12 860 kr) 11 900 kr
10 körlektioner (á 80 min), Teoripaket, Risk 1 & Risk 2           (Ord.pris 20 110 kr) 18 350 kr
15 körlektioner (á 80 min), Teoripaket, Risk 1 & Risk 2           (Ord.pris 27 310 kr) 24 750 kr
20 körlektioner (á 80 min), Teoripaket, Risk 1 & Risk 2           (Ord.pris 34 610 kr) 31 100 kr
We do not rent a motorcycle for privately booked driving tests
Enrollment new student         50 sek
Breathalyzer mouthpiece (the first is free) if you forget to bring it to a driving lesson, a new one costs         15 sek
Driving lesson  (á 80 min)   1 450 sek
Late cancellation / no show Debited full price
(Risk education part 1 B)   Are only available in Swedish with us       800 sek
Risk education part 2 B Hässlö including bus ticket & return ticket   3 300 sek
Practical examination (STA) only for booked traffic school exams (MC, 40 min warm up, teacher). The Swedish Transport Administration’s fees will be added   1 800 sek
Digital tests (Personal, valid until passing your examinations)       700 sek
Driving Licence Book       550 sek
Driving Licence Book is available with reading support       300 sek
MC traffic book is not available in English
Swedish Road Signs         70 sek
Helmet hood, first free but if you forget it for driving lessons, a new one costs         70 sek
Reflective vest ”Övningskör”      169 sek
Package deal discounts are only valid if prepaid
Theory package (Driving Licence Book, Swedish Road Signs and digital study questions)                                                                                                              (ord.price     1 320 sek)   1 200 sek
  3 Driving lesson (á 80 min)                                                                         (ord.price    4 350  sek)   4 250 sek
  5 Driving lesson (á 80 min)                                                                         (ord.price   7 250 sek)   7 000 sek
10 Driving lesson (á 80 min)                                                                        (ord.price 14 500 sek) 13 700 sek
15 Driving lesson (á 80 min)                                                                        (ord.price 21 750 sek) 20 200 sek
20 Driving lesson (á 80 min)                                                                        (ord.price 29 000 sek) 26 650 sek
  3 Driving lesson (á 80 min) & Theory package                                (ord.price    5 670 sek)   5 460 sek
  5 Driving lesson (á 80 min) & Theory package                                (ord.price    8 570 sek)
  8 160 sek
10 Driving lesson (á 80 min) & Theory package                               (ord.price 15 820 sek) 14 710 sek
15 Driving lesson (á 80 min) & Theory package                               (ord.price 23 070 sek) 21 060 sek
20 Driving lesson  (á 80 min) & Theory package                              (ord.price 30 320 sek) 27 560 sek
  3 Driving lesson (á 80 min), Theory package & Risk 2                (ord.price    8 970 sek)   8 710 sek
  5 Driving lesson (á 80 min), Theory package & Risk 2                (ord.price 11 870 sek) 11 110 sek
10 Driving lesson (á 80 min), Theory package & Risk 2               (ord.price 19 120 sek) 17 560 sek
15 Driving lesson (á 80 min), Theory package & Risk 2               (ord.price 26 370 sek) 23 960 sek
20 Driving lesson (á 80 min), Theory package & Risk 2               (ord.price 33 620 sek) 30 310 sek