Om utbildningen

För att anmäla dig hos oss måste du ha fyllt 18 år eller ha målsmans medgivande.

Ni som ska övningsköra privat för personbil och lätt lastbil (behörighet B) behöver gå en introduktionsutbildning innan ni kan börja övningsköra. Utbildningen behöver vara giltig för att Transportstyrelsen ska kunna godkänna en ansökan om handledarskap.

Aktuella utbildningstillfällen

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen.

Den som ska vara handledare behöver gå en introduktionsutbildning (ibland kallad handledarutbildning) innan Transportstyrelsen kan behandla ansökan om att få vara handledare. Även eleven måste ha gått en sådan introduktionsutbildning.

Det är samma introduktionsutbildning för den som ska vara handledare och för eleven, men de behöver inte gå vid samma tillfälle. Det räcker att handledaren har gått utbildningen en gång under de senaste 5 åren, även om hen ska ha flera elever.

Observera att du måste vara godkänd som handledare för varje enskild elev som du ska övningsköra med. Du måste därför göra en ansökan för varje elev, om du ska övningsköra med flera elever.

Om du har ett körkort från ett annat EES-land än Sverige måste du också skicka en kopia på det utländska körkortet.

Vad krävs för att bli handledare?

För att din ansökan ska bli godkänd finns det några krav du behöver uppfylla:

 • Du har fyllt 24 år.
 • Din elev har ett giltigt körkortstillstånd*.
 • Du och din elev har gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller för personbil eller lätt lastbil.
 • Du har ett giltigt körkort från Sverige eller ett annat EES-land. Du ska ha haft behörighet för det fordon som ni ska övningsköra med under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren.

* En elev som ska övningsköra för att ta bort villkoret automatväxlat fordon på sitt körkort behöver inte ha något giltigt körkortstillstånd, så länge villkoret inte beror på medicinska skäl. Detsamma gäller om eleven har B-behörighet och ska övningsköra för utökad B.

Handledaren är ansvarig vid övningskörning

Tänk på att det är du som handledare som ses som förare och är ansvarig vid körningen.

Du ska alltid ha med handledarskapsbeviset när ni övningskör. Om ditt bevis är skickat till en digital brevlåda ska du på begäran kunna logga in och visa upp det.

Ett handledarbevis gäller i fem år så länge körkortet inte blir återkallat. Du måste sen göra en ny ansökan och bli godkänd på nytt, om du vill fortsätta att vara handledare. Undantaget är om du blev godkänd som handledare för en elev före den första februari 2012, då gäller handledarbeviset för just den eleven utan tidsbegränsning så länge körkortet inte blir återkallat.

Om elevens körkortstillstånd behöver förnyas under tiden ditt handledarskap gäller, behöver du som handledare inte ansöka igen.

När behöver man inte gå en introduktionsutbildning?

Om övningskörningen gäller för något annat fordon, till exempel motorcykel eller lastbil, behöver ni inte gå en sådan utbildning. Det behöver ni inte heller om eleven redan har B-körkort och övningskörningen avser

 • utökad B-behörighet (B96) eller
 • hävande av villkor att köra automatväxlad bil (78.).

Tips:

Du kan redan nu ansöka om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen, så kan du korta ner väntetiden för handläggningsärendet.

Viktig information:

 • Vi förbehåller oss rätten att avboka/omboka ett kurstillfälle om det är för få deltagare inbokade.
 • Medtag giltig identifikationshandling.
 • All ljud och bildupptagning är förbjuden.
 • Undervisningen sker på svenska så du måste behärska det i tal och skrift. Tolkning är ej tillåten.
 • Teaching is in Swedish so you must master it in speech and Writing. Interpretation is not allowed.

Frågor?